Hướng dẫn thanh toán Công nợ/Ký quỹ

Bước 1: Vào Ví => chọn biểu tượng mũi tên lên trên

Hướng dẫn thanh toán Công nợ/Ký quỹ

Bước 2: Chọn chuyển khoản, nộp tại văn phòng hoặc khấu trừ từ tài khoản thu nhập

Bước 3:

Nếu chuyển khoản: Đối tác vui lòng gửi mã giao dịch và đính kèm ảnh, sau đó bấm Nộp tiền

Hướng dẫn thanh toán Công nợ/Ký quỹ

Nếu đối tác nộp trực tiếp tại văn phòng: Đội ngũ hỗ trợ của YouGo sẽ tiến hành cập nhật ngay lập tức.

Nếu đối tác khấu trừ tài khoản thu nhập: Vui lòng chọn số tiền muốn khấu trừ, sau đó bấm tiếp tục và xác nhận nạp tiền

Hướng dẫn thanh toán Công nợ/Ký quỹ