Để đảm bảo thức ăn luôn tươi mới và được giao nhanh chóng, chúng tôi có giới hạn một khoảng cách nhất định từ các nhà hàng / quán ăn đến đến địa điểm giao hàng, vì vậy sẽ có trường hợp bạn không thấy một nhà hàng / quán ăn trong ứng dụng khi thay đổi địa điểm giao hàng. Bạn có thể nhập địa chỉ giao hàng để kiểm tra các nhà hàng / quán ăn khả dụng có thể đặt thức ăn và giao đến địa chỉ bạn đã chọn.