*Bạn chỉ có thể xóa/hủy tài khoản YouGo của mình qua Ứng dụng YouGo
Để yêu cầu xóa/hủy tài khoản YouGo của bản thân, vui lòng đăng nhập tài khoản YouGo trên Ứng dụng YouGo
Bước 1: Truy cập Tài khoản
Bước 2: Chọn Cài đặt
Bước 3: Chọn “Xóa tài khoản
Bước 4: Chọn để xác nhận việc xóa tài khoản
Lưu ý:
  • Việc xóa/hủy tài khoản YouGo là vĩnh viễn và không thể khôi phục. Đồng nghĩa bạn không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông báo trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa.
  • Việc yêu cầu xóa/hủy tài khoản YouGo cần phải được YouGo chấp thuận. Để đảm bảo yêu cầu xóa/hủy tài khoản YouGo của bạn được chấp thuận, vui lòng kiểm tra những lý do khiến tài khoản YouGo tạm thời không thể bị hủy nhằm đảm bảo rằng tài khoản YouGo của bạn đã đủ điều kiện để được hủy.
  • Sau khi bạn đã hủy tài khoản YouGo hiện tại, YouGo có quyền từ chối những yêu cầu thiết lập tài khoản mới của bạn trong tương lai.
  • YouGo không giải quyết bất kì yêu cầu nào liên quan đến việc mua bán cho tài khoản đã bị xóa.
  • Người dùng phải hoàn thành tất cả đơn hàng trước khi yêu cầu xóa tài khoản.
  • Toàn bộ điểm thưởng đã tích lũy (nếu có) trong tài khoản của bạn sẽ bị mất.
  • Tất cả yêu cầu trợ giúp của bạn đang được YouGo xử lý sẽ bị dừng hỗ trợ sau khi tài khoản bị xóa.
  • Sau khi xóa tài khoản thành công, YouGo vẫn lưu trữ thông tin giao dịch để phục vụ mục đích kiểm kê.
  • Sau khi xóa tài khoản thành công, bạn không thể đăng nhập và sử dụng được ứng dụng YouGo bằng tài khoản đã bị xóa.
  • YouGo có quyền từ chối yêu cầu tạo hoặc mở lại khoản trong tương lai.