*Bạn chỉ có thể xóa/hủy tài khoản YouGo Shipper của mình qua Ứng dụng YouGo Shipper
Để yêu cầu xóa/hủy tài khoản YouGo Shipper của bản thân, vui lòng đăng nhập tài khoản YouGo Shipper trên Ứng dụng YouGo Shipper
Bước 1: Truy cập vào trang Tài khoản
Bước 2: Chọn Cài đặt
Bước 3: Chọn Xóa tài khoản
Bước 4: Chọn để xác nhận xóa tài khoản
Lưu ý:
  • Toàn bộ thành tích thi đua đã và đang tích lũy (nếu có) trong tài khoản của bạn sẽ bị mất.
  • Tất cả yêu cầu trợ giúp của bạn đang được YouGo xử lý sẽ bị dừng hỗ trợ sau khi tài khoản bị xóa.
  • Sau khi xóa tài khoản thành công, YouGo vẫn lưu trữ thông tin giao dịch để phục vụ mục đích kiểm kê.
  • Sau khi xóa tài khoản thành công, bạn không thể đăng nhập và sử dụng được ứng dụng YouGo bằng tài khoản đã bị xóa.
  • YouGo có quyền từ chối yêu cầu tạo hoặc mở lại khoản trong tương lai.