Tài xế của chúng tôi sẽ giao thức ăn đến địa chỉ bạn đã chọn trên ứng dụng. Tuy nhiên trong một số trường hợp địa chỉ là tòa nhà văn phòng hoặc khu căn hộ không cho phép nhân viên giao hàng đến tận cửa, chúng tôi rất mong bạn có thể vui lòng thỏa thuận với tài xế địa điểm nhận thức ăn thuận tiện (ví dụ như cổng hay một khu vực dành riêng cho việc giao nhận hàng ở tòa nhà văn phòng hoặc khu căn hộ)