Tôi có thể thay đổi địa chỉ nhận món không?

Nếu địa chỉ mới không quá xa so với địa chỉ đã đặt ban đầu, bạn có thể liên hệ với tài xế qua nút Gọi hoặc chat trên ứng dụng YouGo để nhờ tài xế giao đến địa chỉ mới. Nếu tài xế không thể hỗ trợ yêu cầu này, đơn hàng của bạn sẽ được giao đến địa chỉ đã đặt trong đơn.

Tôi có thể hủy hay thay đổi đơn hàng không?

Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng bạn đang muốn hủy đơn hàng. Mặc dù điều này không được khuyến khích vì nhà hàng/quán ăn sẽ bắt đầu chuẩn bị món ngay sau khi nhận đơn nhưng yêu cầu hủy đơn hàng của bạn có thể được kiểm tra tình trạng và hỗ trợ.

Lưu ý: Đơn hàng của bạn có thể được hủy nếu CHƯA được cập nhật tình trạng bên dưới:

  • Đơn hàng của bạn đang được chuẩn bị. Điều này có nghĩa là nhà hàng đã bắt đầu chuẩn bị món cho đơn hàng của bạn.
  • Đơn hàng đang trên đường tới chỗ bạn! Điều này có nghĩa là đối tác đã nhận đơn hàng và đang trên đường giao món.

Nếu bạn muốn đặt thêm món, vui lòng tạo đơn hàng mới trong khi chờ đợi tài xế giao đơn hàng đã đặt.

Hãy yên tâm rằng khoản tạm giữ trong thẻ/ví của bạn nhằm xác nhận khả năng thanh toán (nếu có) sẽ được giải tỏa ngay khi dịch vụ bị hủy.