1/ Khuyến mãi: Giá trị khuyến mãi của chuyến xe sẽ được cộng vào Ví tiền mặt sau khi chuyến xe hoàn thành hoặc tối đa 24h kể từ khi chuyến xe hoàn thành.

2/ Thẻ/Ví: Đối tác sẽ được thanh toán tiền chuyến xe Thẻ/Ví vào Ví tiền mặt ngay sau khi hoàn tất chuyến xe. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu chuyến xe phát sinh phụ phí bất thường hoặc cước phí di chuyển/đơn hàng giá trị cao, đối tác sẽ được thanh toán tiền chuyến xe Thẻ/Ví trong vòng 24h sau khi hoàn thành chuyến xe (các trường hợp cá biệt có thể lên đền 72h).

Lưu ý: Đối tác nên lưu ý mã chuyến xe mà đối tác cần kiểm tra thanh toán. Các khoản thanh toán cộng vào ví của đối tác đều có ghi chú mã chuyến xe, bằng cách này đối tác sẽ tìm được thông tin số tiền được cộng nhanh hơn và biết rõ đây là khoản thanh toán của chuyến xe nào.

Nếu đối tác có khiếu nại về việc thanh toán mã khuyến mãi, chuyến xe Thẻ/Ví sau khi đã kiểm tra theo hướng dẫn trên, vui lòng gửi thông tin đến YouGo để được hỗ trợ kịp thời.