Tại YouGo, chúng tôi hiểu rằng vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ ai đặt món ăn qua dịch vụ giao hàng. YouGo cam kết trong việc đào tạo và hỗ trợ những đối tác nhà hàng và đối tác giao hàng của chúng tôi về cách chuẩn bị và xử lý an toàn cho mỗi đơn hàng của bạn.

Chúng tôi có tiêu chuẩn cao đối với từng đối tác nhà hàng và đối tác tài xế trong việc:

  • Tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương.
  • Đào tạo những đối tác nhà hàng của chúng tôi để chuẩn bị và đóng gói thực phẩm đúng cách theo Quy tắc Ứng xử dành cho đối tác nhà hàng.
  • Đảm bảo các đối tác tài xế của chúng tôi kiểm tra xem đơn hàng của bạn đã được đóng gói khi nhận hàng chưa.